Hoppa till huvudinnehållet

SAM-modellen (Successive Approximation Model) är en flexibel utvecklingsmodell som används vid skapande av e-learning. Modellen har haft en betydande inverkan på e-learningbranschen genom att bl.a. använda agila och iterativa designmetoder. SAM-modellen kan ses som ett alternativ till traditionella modeller, t ex ADDIE-modellen.

Modellen är skapad av Michael Allen (Fil.dr i pedagogisk psykologi) och fokuserar på iteration och samarbete. Arbetsättet går ut på att snabbt framta en första prototyp som sedan används för feedback och lärande, och på och successivt förbättra produktionen till att den slutgiltiga versionen uppfyller behov och mål.

SAM-modellens tre huvudfaser

Förberedelsefas

Interativ designfas

Iterativ utvecklingsfas

SAM-modellen vs ADDIE-modellen

SAM-modellen kan sägas baseras på agila tankar och principer för utveckling medan ADDIE-modellen har sin utgångspunkt i traditionell s.k. sekvensiell utveckling.

SAM-modellen anses av sina förespråkare vara en smidig, iterativ modell som möjliggör ett snabbt prototypframtagande. Modellen baseras på ett nära samarbete mellan utvecklingsteam, beställare och användare. Det är självklart önskvärt i alla projekt och även om ADDIE-modellen följer en mer linjär och systematisk process, med fördefinierade faser som genomförs i en viss ordning, kan även ADDIE-modellen vara att föredra i vissa situationer.

Båda modellerna har sina för- och nackdelar och valet av vilken modell som ska användas beror därför på varje enskilts projekt specifika behov och förutsättningar.

SAM-modellen styrkor...

1

Agila arbetssätt

SAM-modellens iterativa karaktär möjliggör löpande förbättringar och justeringar under hela utvecklingsprocessen. Modellen kan enkelt anpassas för att passa både mindre projekt och användas mer omfattande och komplex utveckling av e-learning.
2

Snabb prototyping

Modellen främjar skapandet av funktionella prototyper tidigt i designfasen, vilket gör det möjligt för intressenter att utvärdera kursdesignen och ge feedback tidigt i processen.
3

Främjar samarbete

SAM-modellen främjar nära samarbete mellan utvecklingsteam, intressenter och ämnesexperter.
4

Ökad effektivitet

Den iterativa processen med SAM-modellen minskar troligen utvecklingstiden och kostnad för resurser genom att identifiera och åtgärda problem tidigt i designfasen.
5

Fokus på användarupplevelse

Genom att fokusera på feedback från intressenter och iterativ utveckling säkerställer det att den slutliga kursen blir skräddarsydd för målgruppens behov, preferenser och lärandemål.

...och några situationer när den inte är optimal

I vissa projekt kan mer detaljerat förarbete och plannering vara att föredra innan design och utveckling påbörjas. Det kan t ex i produktioner där det redan från början finns tydliga och detaljerad krav på t ex design, utformning och mätning. I de fallen kan det bli effektivare att använda ett mer sekvensiellt arbetssätt, som delas in i olika etapper och leveranser utan arbeta med prototyper.

Agila arbetssätt som SAM kan också ha svårigheter att vara effektivt vid stora projekt med olika typer av beroenden, t ex många intressenter. I den typen av projekt behövs ofta en tydlig planering och struktur.

Lämna ett svar