Hoppa till huvudinnehållet

E-learning som skapas med en etablerad standard kan användas av alla system som stöder den standarden, oavsett leverantör eller plattform. Det här gör att återanvändbarheten av investeringar som gjort säkerställs samtidigt som det blir enklare att integerera e-learning med andra system. I det här inlägget beskriver vi kortfattat tre stora standards, SCORM, xAPI och cmi5.

SCORM

En äldre standard som fortfarande används i stor utsträckning.

SCORM (Sharable Content Object Reference Model) lanserades redan år 2000, men är fortfarande väldigt flitigt använt inom e-learning. SCORM defnierar hur komponenter för e-learning ska kommunicera med den lärplattform (LMS) som ska användas.

Jämfört med nyare standards har SCORM många begränsningar avseende vad som går att mäta och rapportera avseende kursdeltagares genomförande av e-learning. Standarden har också begränsningar i att mäta video, ljud, animieringar och passar inte bra för att hantera e-learning på mobila enheter pga avsaknad av fullt stöd för responsiv design.

Fördelen med SCORM är forfarande att standarden är så pass vanligt att de flesta författarverktyg och LMS har stöd för att kunna använda SCORM. I vissa situationer kan det också räcka med att t ex kunna mäta t ex en kursdeltagare har påbörjat eller slutfört en kurs och om kursens kunskapstest har klarats av och vilket resulat som uppnåtts. Då kan SCORM var tillräcklig som teknik för att mäta och kunna skapa rapporter.

Det kan vara bra att känna till at det finns två versioner av SCORM, 1.2 och 2004. Den senare versionen innehåller en del utökad funktionalitet, t ex avseende personalisering av moduler.

xAPI

Gör det möjligt att mäta och rapportera nästan vad och var som helst på olika enheter.

2013 lanserades xAPI (Experience API) och kan sägas vara en långt mer kraftfull standard avseende vad som går att mäta och rapportera för e-learningmoduler. Dessutom har xAPI en möjlighet, men inte krav, att användas tillsammans med ett LMS. Med xAPI kan nästan allt en kursdeltagare gör i en modul. Om t ex scenarios används i en e-learning kan xAPI registrera i detalj vilja val och beslut en kursdeltagare har och också anpassa nästa steg i modulen baserat på användarens tidigare val.

xAPI behöver som nämnt inte ett LMS för att kunna användas. Istället kan ett LRS (Learning Record Store) användas för att registrera och lagra information om en kursdeltagares användning av e-learning. Ett LRS är en databas som där olika rapporter kan skapas som visar detaljerad information om hur användare interagerat med e-learningen.

xAPI kan vara ett bra alternativ om mätning ska göras ifrån flera olika enheter och tekniska plattformar där LMS inte används. xAPI har också sina fördelar att kunna skapa e-learning som använder personalisering.

cmi5

En ny standard som är en evolution av tidigare standards teknik och användningssätt.

cmi5 är en standard som började användas 2016. Standarden kan sägas vara en evolution av både SCORM och xAPI genom att bygga vidare på tekniken för SCORM och xAPIs flexibiltet avseende mätning.

Avseende användningssätt och funktionalitet har cmi5 och xAPI många likheter. cmi5 är primärt skapat för att användas med ett LMS och är också bakåtkompatibelt med SCORM, vilket innebär att e-learning baserat på SCORM kan uppgraderas till cmi5. Det gör cmi5 intressant för organisationer som redan investerat i e-learning baserat på SCORM.

Än så länge har xAPI en större spridning än cmi5, men båda är moderna standards. Vilken standard som är att föredra beror bl a på vilken typ av e-learning som ska användas, vilken typ av plattformar som ska användas och om e-learningen alltid ska genomföras i ett LMS eller inte.

Lämna ett svar