Hoppa till huvudinnehållet

Vid utveckling och design av e-learning behöver vi förstå vilka förutsättningar och utmaningar som användare kan tänkas ha. Det kan handla om begränsad tid för att genomföra e-learning, svårigheter att hantera teknik eller ständiga avbrott av andra arbetsuppgifter som dyker upp. Det kan också handla om att alla människor är olika, och därmed har olika sätt och utmaningar att ta till sig ny kunskap. Det behöver finnas en medvetenhet om det vid utveckling. Här kommer några exempel på vad det innebär att visa empati vid utveckling av e-learning:

Ge tydliga instruktioner

Tydliga instruktioner kan hjälpa användare att navigera på plattformen och slutföra uppgifter mer effektivt. Se till att hela tiden ge detaljerade instruktioner för varje moment. En användare ska aldrig behöva ställa sig frågorna: vad menar dom? hur ska jag göra nu? hur kommer jag vidare?

Uppmärksamma och belöna

Uppmärksamma användares ansträngningar och visa uppskattning för deras nedlagda tid och engagemang vid genomförande av e-learning. Positiv feedback och uppmuntran motiverar användaren att fortsätta med att slutföra e-learning. Det kan göras genom att t ex använda personifiering (Bra Anna, du klarade avsnittet), spelifiering (Grattis, du fick en utmärkelse) och intyg, som ska hålla hög kvalitet, efter slutförd e-learning (Här kan du spara ner ditt diplom).

Erbjud flexibla & alternativa sätt

En användare har sannolikt många konkurrerande prioriteringar till att genomföra e-learning. Erbjud flexibilitet avseende t ex kursdeadlines, sätt att genomföra en kurs på, möjligheter till omtag och repetition, möjlighet att göra anteckningar och funktioner för att spara ner sammanfattningar.

Erbjud support i alla lägen

En användare ska aldrig lämnas utan hjälp i en e-learning. Avsätt mycket resurser för att ge användare olika möjligheter att få stöd och kunna ställa frågor. Det kommer att öka användarupplevelsen. Exempel på funktioner för support är att erbjuda chat, instruktionsfilmer, Q & A och olika exempel. E-post bör endast användas som komplement till support, då det ofta är en alltför långsam kanal eftersom en användare vanligtvis behöver hjälp direkt vid genomförande av e-learning.

Att visa empati för användare av e-learning är en mycket viktig aspekt vid framtagning av såväl övergripande strategier för digitalt lärande som vid utveckling av enskilda kurser och moduler. Det spelar ingen roll hur bra en e-learning är om inte användaren får en positiv inlärningsupplevelse. Det gäller att utforma e-learning så att användare förstår och upplever att utvecklingsteamet förstår användarnas unika behov och förutsättningar.

Lämna ett svar