Kund

ProjektStegen

År

2017

Leveranser

  • Val av tema
  • Struktur
  • Layout

Genia är en innovativ app för personer som lever med långvarig sjukdom.

Care of Skills fick i uppdrag att skapa Genias webbplats där övergripande information om appen preseneras utifrån Genias utgångspunkt om vikten av patientdeltaktighet.