Kund

ProjektStegen

År

2014-2023

Leveranser

  • Koncept
  • E-learning
  • Lärplattformar
  • Komponenter

ProjektStegen är en ledande aktör i Skandinavien inom onlineutbildning för projektutbildning.

Care of Skills är en strategisk partner till ProjektStegen och har ett löpande samarbete kring e-learning, enskilda komponenter och hela lärplattformar. ProjektStegen har ett stort antal kursdeltagare som dagligen använder sig av onlineutbildning på ProjektStegens olika plattformar.