Hoppa till huvudinnehållet

Det saknas verkligen inte buzzwords inom digital utbildning. Delvis beror det såklart på att är en relativt ny bransch som kan sägas vara en blandning av utbildning, IT, teknik och kommunikation. Branschen kallas allt oftare för Edtech. Här kommer 10 vanliga ord inom digitalt lärande med en kort förklaring

Personligt lärande

Avser att skräddarsy lärandeupplevelser efter individuella kursdeltagares specifika behov och preferenser, ofta med hjälp av olika typer av funktionalitet och tekniker.

Adaptivt lärande

Genom att anpassa e-learningen för varje individ säkerställs att e-learningen utgår ifrån behov och nuläget istället för att alla deltagare får samma e-learning.

Spelifiering

Genom att använda sig av utmärkelser, poäng, utmaningar och resultattavlor i e-learning kan bidra till ökat engagemang och motivation för kursdeltagare.

Virtuell verklighet.

Det här är en engagerande teknik som skapar en simulerad miljö, som låter deltagare uppleva verkliga situationer och scenarier.

Blandat lärande och Hybrid lärande.

Blandat lärande är en kombination av online- och ansikte-mot-ansikte undervisning, vilket gör att deltagare kan dra nytta av både digitala och traditionella utbildningsdelar. Tanken är delarna byggare vidare på varandra för att skapa en större helhet. Hybrid lärande påminner om blandat lärande men kan ofta sägas bestå av mer fristående delar.

Förstärkt verklighet.

Det här är en teknik som överlagrar digitalt innehåll till den verkliga världen och skapar interaktiva och engagerande lärandeupplevelser.

Inlärningsanalys

Detta innebär att använda data och analyser för att spåra och analysera deltagares framsteg och beteende, vilket ger insikter som kan vara till hjälp för att designa och utforma ett personligt lärande.

Mobilt lärande

Det här syftar på lärande som sker på mobila enheter, såsom smartphones och surfplattor, vilket gör det möjligt för deltagare att få tillgång till lärande innehåll när som helst och var som helst på sin egen mobila enhet.

Mikrolärande

Avser att dela upp lärandet och innehållet i mindre, kortare moduler som enkelt kan genomföras och slutföras snabbt, ofta levererade via mobila enheter.

Artificiell intelligens.

Detta innebär att man använder maskiner och IT för att utföra uppgifter som vanligtvis kräver mänsklig intelligens och tänkande, såsom naturlig språkbehandling och beslutsfattande.

Lämna ett svar